Thông tin điện tử về các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, cầu nối sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế.

Hà Nam

Kết nối với chúng tôi

Khu công nghiệp Ngọc Đông, xã Hoàng Đồng, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Thêm vào giỏ
Loại hình: Sản xuất/Gia công/Ch...
Quy mô: Chờ cập nhật
Sản phẩm: Bộ bàn ghế ( phò...
Thị trường: Chờ cập nhật
Giỏ mây
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Hộp, giỏ đựng đồ mây...
Giỏ mây là sản phẩm của Công Ty TNHH Ngọc Đông Hà Nam.
- Đang có 0 chào bán
Khu công nghiệp Ngọc Đông, xã Hoàng Đồng, Huy...
Email: info@ngocdongrattan.com
Số điện thoại: (84) 3513 835 494
Thêm vào giỏ
made-in-vietnam.com
- Nhóm sản phẩm: Hộp, giỏ đựng đồ mây...
Giỏ mây lưu trữ rect là sản phẩm của Công Ty TNHH Ngọc Đông Hà Nam.
- Đang có 0 chào bán
Khu công nghiệp Ngọc Đông, xã Hoàng Đồng, Huy...
Email: info@ngocdongrattan.com
Số điện thoại: (84) 3513 835 494
Thêm vào giỏ

Từ khóa tìm kiếm

Giỏ hàng (0)